Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

Organ prowadzący kontrolę Termin kontroli Temat kontroli Dokumenty Zalecenia pokontrolne
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
 24.11.2023 Kontrola kompleksowa w ramach urzędowej kontroli żywności
Protokół nr 3331/ONS.HŻŻiPU/2023   z dnia 24.11.2023

Brak

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku 17 i 23.05.2023 Realizacja zadań statutowych szkoły         i zgodności podejmowanych działań        z przepisami prawa oraz współpracy       z rodzicami w kontekście pisma rodzica

Protokół nr DK-RY. 5533.22.2023 z     dnia 1.06.2023

Brak