Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka

adres:

44-273 Rybnik

ul. Gustawa Morcinka 18

tel/fax 32 42 13 125

mail: zsp_nr2.rybnik@wp.pl

adres strony internetowej: www.zsp2.miastorybnik.pl

 

dyrektor: Ewa Florczyk

wicedyrektor ds. szkoły: Justyna Pustelnik

wicedyrektor ds. przedszkola: Ewa Matuszek


w skład zespołu wchodzą: 

Szkoła Podstawowa Nr 26 

Przedszkole Nr 29

NIP: 642 31 48 606

REGON: 241806825 

   Nr rachunku bankowego - wydatki budżetowe -  89 1020 2472 0000 6802 0498 6628

Nr rachunku bankowego - dochody budżetowe /obiady w szkole,opłaty za przedszkole,najmy, duplikaty/ -

02 1020 2472 0000 6402 0498 6644 

Nr rachunku bankowego ZFŚS  - 95 1020 2472 0000 6102 0498 6669

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców - 02 1540 1128 2060 7092 4800 0001

Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2011-01-13 12:52:26Ewa Florczykzmiana NIP, REGON, Rachunek bankowy
2011-10-21 13:52:46Ewa Florczykzmiana stanowisk wicedyrektorów, rachunki bankowe
2012-02-24 09:46:04Ewa Florczykzmiana strony internetowej
2014-10-10 13:14:28Ewa FlorczykZmiana na stanowisku wicedyrektora ds szkoły.
2016-03-17 10:50:43Ewa Florczykzmiana numerów rachunków bankowych
2016-09-01 11:29:34Ewa Florczykzmiana na stanowisku wicedyrektora ds. przedszkola
2021-09-01 09:44:27Ewa Florczykzmiana na stanowisku wicedyrektora ds. szkoły
2021-12-01 09:08:29Ewa Florczykzmiana strony internetowej